TRANSFERNE CENE – CENE VAN DOHVATA RUKE

TRANSFERNE CENE – CENE VAN DOHVATA RUKE

slika_-_transferne_cene

jednodnevni instruktivni trening – seminar

održava se 23. aprila 2015. godine od 9,30 do 15,00 sati u RPK Novi Sad

 

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, ili daju međusobne pozajmice i krediti. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, (pravna lica između kojih postoji mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja) postoji i mogućnost za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza. Novi Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama (na snazi od 20. jula 2013. godine), obavezuju sve privrednike koji posluju sa povezanim licima, da pored podataka koji se iskazuju u PB, dostave Poreskim organima i Izveštaj/Studiju o transfernim cenama – cenama van dohvata ruke.

Obaveza izveštavanja se odnosi na pravna lica i preduzetnike u slučajevima:

– kada je firma suosnivač ili osnivač još neke firme, sa kojom posluje;

– kada je osnivač, pored svoj firme, osnivač i firme sa kojom posluje;

– kada se od povezanog lica ili osnivača zakupljuje poslovni prostor ili neko pokretno sredstvo;

– kada firma-osnivač ili suosnivač daje pozajmicu ili kredit, ili se to čini sa povezanim licem;

– kada se ima promet robe ili usluge sa nekom od firmi koja ima sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”.

Trening je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji posluju sa povezanim licima.

Teme koje će se obraditi na treningu:

  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transferni cenama
  • Povezana lica i primeri utvrđivanja povezanosti između poreskih obveznika;
  • Obaveze poreskog obveznika;
  • Dokumentacija transfernih cena;
  • Vrste i primeri metoda koje je se koriste pri obračunu cena “van dohvata ruke”
  • Funkcionalna analiza i ekonomska uporedivost;
  • Utanjena kapitalizacija i korekcija rashoda kamata
  • Obračun kamate „van dohvata ruke“ i korekcija rashoda kamata
  • Utvrđivanje prosečnog stanja zajmova/kredita kod povezanih lica,

Posebna pažnja se posvećuje tumačenju i preciznim uputstvima za izradu Izveštaja /Studije/ transfernih cena!

Autor seminara i predavač je dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, koja aktivno primenjuje spoljotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Autor je bloga: www.biljantrifunovicifa.com i predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom.

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj veoma složenijoj oblasti izveštavanja.

INFORMACIJE I PRIJAVE: Jelena S. Stankov: 021/48020 85, faks: 021/466 226 ili e-mail: [email protected].

KOTIZACIJA obuhvata: nastavu, literaturu (kompletna normativa sa pripadajućim obrascima i autorski rad predavača) osveženje i sertifikat, iznosi: 13.200,00 dinara (uračunat je PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad iznosi: 10.800,00 (uračunat je PDV) i uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod „Banca Intesa“ a.d, broj: 160-932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

PRIJAVA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *