ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Analiza_finansijskih_izvetaja

Regionalna privredna komora Novi Sad organizuje III seminar na temu:

˝ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA˝

Cilj seminara je da se kroz praktične primere analize finansijskih izveštaja omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i obrazloženje različitih pristupa analizi finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.

Sadržaj seminara:

 • Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
 • Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
 • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
 • Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
 • Analiza neto obrtnog fonda
 • DuPont analiza
 • Ocena boniteta privrednog subjekta
 • Analiza prelomne tačke rentabilnosti
 • Praktični primeri i vežbe

Vreme trajanja seminara: Ukupno: 8 časova

 • I dan: 14. jun 2016. od 16 h – 19:30 h
 • II dan: 16. jun 2015. od 16 h – 19:30 h

Seminara je namenjen:

 1. Menadžerima.
 2. Licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana ili ocenu opravdanosti investicija.
 3. Ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja.

Autor treninga i predavač je dipl. ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva ACCOUNT DOO NOVI SAD, sertifikovani poslovni consultant (ICIP), sa dugogodišnjem iskustvom u bankarstvu i privredi na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja.

Kotizacija za učešće na obuci iznosi 12.000,oo dinara (sa PDV-om) po polazniku

Rok uplate: 13. jun 2016. godine

NAPOMENA: Prijavom i uplatom do 07. juna 2016 godine, cena Kursa iznosi 9.600,00 dinara (sa PDV-om) po polazniku

Dodatne informacije: mr Arijan Avramov, tel: 021/480-20-87; 064/841-8510, ili [email protected] , MSc Marija Mišić, tel: 021/480-20-82 i 064/841-8529 ili [email protected] .

Prijave dostaviti putem e-maila ili faksom na broj: 021/466-226.

Prijava jun 2016

 

Podelite ovaj članak