U otpadu „čuči” 50.000 radnih mesta

U otpadu „čuči” 50.000 radnih mesta

Primenom propisa u sektoru upravljanja otpadom rast poslova bi se, prema procenama, povećao za 10 odsto od sadašnjeg trenda zapošljavanja.

U sakupljačkoj mreži čuči i čeka potencijalnih 50.000 radnih mesta, saopšteno je na drugoj međunarodnoj konferenciji Zelena ekonomija. Kako je izjavila ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković, primena modela javno-privatnog partnerstva svakako može biti jedan od glavnih realnih izvora finansiranja projekata zelene ekonomije u Srbiji.

„Korišćenje otpada u energetske svrhe je jedan od potencijala i vidova obnovljivih izvora enegije čijom implementacijom se ostvaruju preduslovi za ostvarenje koncepta zelene ekonomije i otvaranje novih radnih mesta”, navela je Bogosavljević Bošković. Ministarka je navela da je konačno upravljanje otpadom, a naročito sakupljanje i razvrstavanje otpada, ekološko, ali i ekonomsko pitanje u kom leži veliki potencijal.

Direktorka kompanije Sekopak Violeta Belanović Kokir kazala je da je taj operator od 2010. do 2014. sa partnerima sakupio i poslao na reciklažu 127.000 tona otpada, od čega je 39 odsto ambalažni otpad.„ U istom periodu sakupljanje svih pet vrsta ambalažnog otpada poraslo je za šest puta”, istakla je Belanović Kokir.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak