Unapređenje objekata za upravljanje proizvodima životinjskog porekla

Unapređenje objekata za upravljanje proizvodima životinjskog porekla

dsc_0177

Regionalna privredna komora Novi Sad, Ministarstvo poljoprivrede i zažtite životne sredine i tvining projekat „Izgradnja kapaciteta za unapredjenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla“ zajednički su organizovali skup povodom podizanja svesti o Nacionalnom programu za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla, kao i opštim i posebnim zahtevima EU za subjekte u poslovanju hranom.

Republika Srbija je na putu da postane članica Evropske unije. Ovo može biti značajna prilika za podsticanje međunarodne trgovine i ostvarivanja potencijala za povećanje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. Unapređenje sektora hrane je prečica ka tržištu EU. U pretpristupnom periodu, subjekti u poslovanju hranom moraju da sprovode propise EU i preduzmu odgovarajuće mere u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti životinja i bolesti koje se prenose hranom na ljude. Nacionalna strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla biće usvojena od strane Vlade. Ova strategija definiše glavne pravce za Nacionalni program unapređenja objekata za proizvodnju hrane i poboljšanje konkurentnosti objekata.Tokom procesa unapređenja objekata, Vaša je odgovornost kao subjekata u poslovanju hranom da osigurate da su svi zahtevi adekvatno ispunjeni, pri čemu Vam stoji na raspolaganju finansijska podrška iz nacionalnih fondova i fondova EU, kao i stručna pomoć Uprave za veterinu. Pored toga što će biti osigurana bezbednost hrane, ovim putem takođe se omogućava nesmetana međunarodna trgovina proizvodima životinjskog porekla.
Unapređenjem svog objekta, unapredićete svoje poslovanje.

Na skupu je predstavljeni tvining projekat EU, Nacionalna strategija unapređenja objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla, proces unapređenja objekata, izabrani delovi sa obuka o proceni i kategorizaciji objekata- opšti i posebni zahtevi EU, pravila fleksibilnosti, a prisutni su imali mogućnost i da postave pitanja.

dsc_0178

Podelite ovaj članak