Upravljanje stresom

Upravljanje stresom

Jednodnevna interaktivna radionica

u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

CILJ seminara: Usvajanje psiholoških saznanja i veština za uspešnije upravljanje stresom i optimizaciju radne i životne energije.

Seminar je namenjen: svim PREzaposlenima i svima onima koji su u poslednje vreme napeti, razdražljivi, iscrpljeni, imaju osećaj da im „izmiču konci“ i sve teže I teže se nose sa izazovima turbulentne svakodnevnice..

Teme:

  • Razumevanje stresa kao osnovnog uzroka radne neefikasnosti i životne iscrpljenosti
  • Prepoznavanje signala kojima nam telo javlja da mu je previše 
  • Upravljanje stresom na poslu (STRES MANAGAMENT)
  • Izrada lične mape i strategije upravljanja stresom kroz pojedinačni rad sa mentorom
  • Uvežbavanje tehnika brze relaksacije
  • Uvežbavanje promene pristupa problemu/stresu kao jednog od alata za njegovo efikasno rešavanje (Seligmanov model)

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+ PDV-a).

Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminar.

Autor i predavač: Vera Dunjić, diplomirani psiholog (1991), specijalista političke psihologije (1999), sertifikovani trener-menadžer za poslovne komunikacije (1997). Daljim edukacijama usavršila komunikološke veštine, nenasilno rešavanje konflikata, problemsku komunikaciju, couching, istraživanje javnog mnjenja i dr.Usluge konsaltinga u oblasti ljudskih resursa pruža od 1998. godine. Sa RPK Novi Sad sarađuje na realizaciji seminara od 2007. godine. Razvila jedinstvene motivacione treninge iz oblasti poslovne kulture, umeća poslovne komunikacije i psihologije uspeha, koje su do sada prošli rukovodioci i zaposleni /celi kolektivi, grupe ili pojedinci/ iz preko 100 ustanova i kompanija. Veruje u lepotu, lakoću i uspeh poslovanja ukoliko je ono zasnovano na suštinskom razumevanju ljudske prirode.

Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić na tel. 021/480 20 88;  064/1194735 ili e-mail: [email protected]

Podelite ovaj članak