Usluge


Finansije- pružanje usluga :

* Pružanje detaljnih informacija o ponudi kredita i kreditnih linija na finansijskom tržištu (namena, uslovi za dobijanje, iznos, uslovi za korišćenje i drugo)
* Izračunavanje cene koštanja potencijalnog kredita
* Pomoć u opredeljenju za korišćenje kredita na bazi uslova između pojedinačnih ponuda kredita
* Pružanje konsultantskih usluga pri izradi:

• zahteva za dodelu kredita od poslovne banke (kreditne institucije)

• poslovnog plana

* Pretraga domaće regulative, po zahtevu klijenta
* Pomoć u opredeljenju za korišćenje finansijskog lizinga

Podelite ovaj članak