Vojvodina daje 200 miliona za mlade poljoprivrednike

Vojvodina daje 200 miliona za mlade poljoprivrednike

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini po kojem će dodeliti bespovratno 200 miliona dinara

Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima otvoren je u nedelju, 6. maja, a trajaće dok se novac ne potroši, a zaključno sa 21.5.2018. godine. Kako Agrosmart saznaje u Pokrajinskom sekretarijatu, interesovanje mladih poljoprivrednika je veliko i moguće je da se konkurs okonča pre tog roka.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Pokrajina, kako se navodi u tekstu, na ovaj način nastoji da podrži nove generacije mladih poljoprivrednih proizvođača, podsticanjem razvoja i unapređivanjem primarne biljne i stočarske proizvodnje.

Najviše po prijavi može se dobiti 1.500.000 dinara, a najmanji iznos je 500.000. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više tačaka.

Biće podržane investicije za razvoj i unapređivanje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika, kao i investicije za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na njihovim domaćinstvima.

Kako do bespovratne pomoći

Pravo na podsticaje ostvaruju stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 1. januara.2018. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti u Vojvodini. Parcele na kojima se postavlja oprema koja je predmet investicije moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina. Podnosilac prijave mora imati izrađen poslovni plan ‒ ekonomsku održivost projekta. Takođe, mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje i navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom, a potrebno je da dokaže i da je platio sve poreze, kao i dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za prošlu godinu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI” ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4430 od 10 do 13 časova.

Agrosmart

Podelite ovaj članak