Vučković: Deficit od 0,5 odsto BDP nije naučna fantastika, ali…

Vučković: Deficit od 0,5 odsto BDP nije naučna fantastika, ali…

BEOGRAD – Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković ocenio je danas da su fiskalni rezultati u 2016. odlični i bolji od planiranih, i dodao da plan smanjivanja budzetskog deficita na 0,5 odsto BDP-a do 2019. godine izgleda preambiciozno, ali je ostvariv.

„Smatramo da su rezultati u 2016. godini dobri i odlični, da bi deficit budžeta trebalo da bude manji od planiranog. Sada je zato dobar trenutak da postavimo i neke nove srednjoročne ciljeve“, rekao je Vučković danas u Skupštini Srbije.

On je rekao da plan da se deficit budžeta do 2019. svede na 0,5 odsto BDP-a možda izgleda preambiciozno, ali da nije naučna fantastika, nego je izvodljiv, a pre svega potreban kako bi nivo javnog duga počeo da se kreće silaznom putanjom.

„Naš javni dug je visok, 75-76 odsto BDP-a, što je daleko od zakonske granice od 45 odsto , ali i od ekonomske održivosti na dugi rok. Čak i pri deficitu od 0,5 odsto BDP-a, javni dug bi pao na nivo od oko 60 odsto BDP-a tek 2025.“, objasnio Vučković

On je ukazao i da su kamate koje država plaća izuzetno visoke, kao i da na taj izdatak odlazi 1,2 milijarde, što je oko 3,5 odsto BDP-a.

„Da bi i taj izdatak bio manji,  potrebno je ići na niži deficit, a onaj od  0,5 odsto BDP-a bi obezbedio stabilnost, spremili bismo se za nove šokove, rast bi mogao da se ubrza“, rekao je Vučković i istakao da je taj cilj dostižan, kao i da nije „u domenu naučne fantastike“.

S tim u vezi, dodao je, važna je i kontrola plata i penzija, a Fiskalni savet smatra da bi za ostvarenje cilja da deficit spadne na nivo od 0,5 odsto BDP-a bilo važno istrajavanje u zamrzavanju plata i penzija, plata i u 2017, a penzije i u 2018.

Obrazlažući Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2015. godinu pred skupštinskim Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnh sredstava, rekao da Fiskalni savet daje preporuke, a da se neke čuju manje neke više.

On je naglasio da je Fiskalni savet isticao i problem preduzeća u državnom vlasništvu, i javnih i onih koja su bila u restrukturiranju.

„Želimo da ukažemo da ta priča nije završena i nisu izbegnuti rizici po javne finansije. A dobri rezultati mogu da budu održivi samo ako se reši stanje u velikim javnim preduzećima, EPS-u, RTB Boru, Resavici, Železnicama“, rekao je Vučković uz opasku da je u tom smislu slab napredak u praksi vidljiv.

Izvor: Tanjug

Podelite ovaj članak